CENE

Prevajalski biro TEHPREVODI skuša svojim strankam v vsakem primeru zagotoviti najboljše razmerje med kakovostjo in ceno storitev. Na podlagi Vašega povpraševanja Vam bomo v najkrajšem možnem času posredovali našo ponudbo.

Cena prevajanja je odvisna od jezikovnega para ter jo bomo v ponudbi podali kot ceno prevajalske strani. Vse cene prevajalske strani se nanašajo na stran, ki obsega 1500 znakov brez presledkov, šteto v besedilu, prevedenem v ciljni jezik. Pri štetju ne upoštevamo številskih tabel in drugih neprevajanih elementov besedila.

Na Vašo zahtevo in ob predložitvi celotnega besedila, ki bi naj bilo prevedeno, Vam lahko pripravimo tudi ponudbo s fiksno skupno ceno prevoda.

Pri določanju cene upoštevamo naslednje:
 • Količinski popust
  Glede na obseg prevajanega besedila priznamo na ceno prevajalske strani do 15% količinski popust.
 • Popust za stalne stranke
  Če večkrat delamo za isto stranko, smo tako mi kot stranka deležni velikih koristi. Ob vsakem naročilu izvemo več o stranki in njihovi ponudbi. Uporabljena strokovna terminologija se deloma ponovi. Posledično se od naročila do naročila povečuje tudi naša produktivnost. Stranki na drugi strani sta v prid stalen jezikovni stil in enotna terminologija, uporabljena v prevodih. Kot vzpodbudo, da kot stranka ne bi pozabili na te koristi in se ob vsaki potrebi po prevajanju odločili za najcenejšega ponudnika, Vam kot stalni stranki priznamo dodaten popust. Višina tega popusta je odvisna od obsega Vaših naročil v preteklem letu oz., če je to za Vas ugodneje, aktualnega obsega naročil v tekočem letu.
 • Minimalni obračunski znesek
  Minimalni obračunski znesek za posamezno naročilo in jezikovno kombinacijo znaša 5.000 SIT. Našim stalnim strankam tega pavšalnega zneska ne zaračunavamo, temveč v vsakem primeru obračunamo dejanski obseg prevoda.
 • Dodatka za nujnost ne zaračunavamo
  Nepotrebna naglica utegne vplivati na kakovost prevoda, zato stranke naprošamo, da prevod naročijo pravočasno in nam na ta način omogočijo kakovostno delo.

  Naš standardno potreben čas za izvedbo naročila, od Vašega pisnega naročila do predaje gotovega prevoda, znaša:

  (obseg besedila, ki naj bo prevedeno, v prevajalskih straneh po 1500 znakov / 6) + 2 [število delovnih dni].

  Če tako določen dobavni rok ne zadošča, ga bomo skušali po naših najboljših močeh skrajšati, tudi z nadurnim delom in delom ob sobotah. Pri tem računamo na korektnost naročnikov, da bodo krajši dobavni čas zahtevali le v primeru absolutne nuje.

 • Dodatka za zahtevnost ne zaračunavamo
  Zahtevnost prevoda je po našem mnenju čisto subjektivna zadeva. Če prevajalec določen prevod oceni kot "težek", potem to praviloma pomeni, da ta prevod presega njegove zmožnosti. Tak prevod seveda tudi ne dosega želene kakovosti, zato se nam zdi povsem neupravičeno zanj zahtevati še doplačilo.
  Seveda zahtevajo nekatera besedila obsežnejše in zamudnejše brskanje po terminoloških virih kot druga. Ker pa naša cena temelji na povprečni kalkulaciji, je to delo v cenah že vključeno.
  Nikakor pa ni v cene vključeno "ugibanje" o pomenu kratic, okrajšav ali delov besedila, ki jih je mogoče dojeti le iz konteksta ali drugih besedil, ki pa niso priložena. Zato pričakujemo, da nas bo naročnik oskrbel s vsemi potrebnimi dokumenti in glosarji lastne terminologije, kar bo nam olajšalo delo, njemu pa zagotovilo ustrezno kakovost. V primeru, da bomo pri prevajanju naleteli na težave oz. podvomili o določenemu terminu, bomo o tem obvestili naročnika in skupaj z njegovim osebjem poiskali optimalno rešitev.

 • Cene dodatnih storitev
  Cene dodatnih storitev so odvisne od individualnih želja in zahtev, zato Vas naprošamo, da pošljete povpraševanje oz. nas pokličete.